Katalog proizvoda - Matične rešetke

Matične rešetke su namenjene radu sa košnicama tipa LR .Materijal izrade je plastificiran žica. Pomoću matične rešetke ograničava se prostor u kome treba da se nalazi matica. Otvori na matičnoj rešetki su od 4,1mm do 4,2mm. Matičnom rešetkom se pregradjuje deo košnice gde je plodište sa maticom, tj. odnosno prostor na koji želimo da ograničimo kretanje matice, otvori na njoj su pravilno i ravnomerno odmereni na celoj površini otvori na njoj omogućavaju bezbedan prolaz pčela,a sprečavaju prolaz matici, tako da pčele tokom prolaska nekrzaju krila ili ne ozleđuju neki drugi deo tela.

Matične rešetke su namenjene radu sa košnicama tipa DB .Materijal izrade je plastificiran žica. Pomoću matične rešetke ograničava se prostor u kome treba da se nalazi matica. Otvori na matičnoj rešetki su od 4,1mm do 4,2mm. Matičnom rešetkom se pregradjuje deo košnice gde je plodište sa maticom, tj. odnosno prostor na koji želimo da ograničimo kretanje matice, otvori na njoj su pravilno i ravnomerno odmereni na celoj površini otvori na njoj omogućavaju bezbedan prolaz pčela,a sprečavaju prolaz matici, tako da pčele tokom prolaska nekrzaju krila ili ne ozleđuju neki drugi deo tela.

Matične rešetke su namenjene radu sa košnicama tipa LR .Materijal izrade je PVC folija. Pomoću matične rešetke ograničava se prostor u kome treba da se nalazi matica. Otvori na matičnoj rešetki su od 4,1mm do 4,2mm. Matičnom rešetkom se pregradjuje deo košnice gde je plodište sa maticom, tj. odnosno prostor na koji želimo da ograničimo kretanje matice, otvori na njoj su pravilno i ravnomerno odmereni na celoj površini otvori na njoj omogućavaju bezbedan prolaz pčela,a sprečavaju prolaz matici, tako da pčele tokom prolaska nekrzaju krila ili ne ozleđuju neki drugi deo tela.

Matične rešetke su namenjene radu sa košnicama tipa DB.Materijal izrade je PVC folija. Pomoću matične rešetke ograničava se prostor u kome treba da se nalazi matica. Otvori na matičnoj rešetki su od 4,1mm do 4,2mm. Matičnom rešetkom se pregradjuje deo košnice gde je plodište sa maticom, tj. odnosno prostor na koji želimo da ograničimo kretanje matice, otvori na njoj su pravilno i ravnomerno odmereni na celoj površini otvori na njoj omogućavaju bezbedan prolaz pčela,a sprečavaju prolaz matici, tako da pčele tokom prolaska nekrzaju krila ili ne ozleđuju neki drugi deo tela.

Matična rešetka je predviđena za korišćenje na LR košncama. Materijal izrade je plastificirana žica, a ista je postavljena u ram čije spoljnje mere odgovaraju spoljnjim merama nastavka. Pomoću matične rešetke ograničava se prostor u kome treba da se nalazi matica. Otvori na matičnoj rešetki su od 4,1mm do 4,2mm. Matičnom rešetkom se pregradjuje deo košnice gde je plodište sa maticom, tj. odnosno prostor na koji želimo da ograničimo kretanje matice , otvori na njoj su pravilno i ravnomerno odmereni na celoj površini i stepen obrade je takav da pčele, kad prelaze kroz otvore rešetke, nekrzaju krila ili ne ozleđuju neki drugi deo tela.

Matična rešetka je predviđena za korišćenje na DB košncama. Materijal izrade je plastificirana žica, a ista je postavljena u ram čije spoljnje mere odgovaraju spoljnjim merama nastavka. Pomoću matične rešetke ograničava se prostor u kome treba da se nalazi matica. Otvori na matičnoj rešetki su od 4,1mm do 4,2mm. Matičnom rešetkom se pregradjuje deo košnice gde je plodište sa maticom, tj. odnosno prostor na koji želimo da ograničimo kretanje matice , otvori na njoj su pravilno i ravnomerno odmereni na celoj površini i stepen obrade je takav da pčele, kad prelaze kroz otvore rešetke, nekrzaju krila ili ne ozleđuju neki drugi deo tela.

Nož za čišćenje matične rešetke se koristi prilikom čišćenja i održavanje matične rešetke. Nož se sastoji od drške koja je izrađena od drveta i dela za čišćenje matične rešetke koji ima dve radne strane. Jedna strana noža je nazubljena pri čemu razmak između zuba u potpunosti odgovara razmaku između žica na matičnoj rešetki. Druga strana noža je ravna i oštra je služi površinskom skidanju materijala, a imajući u vidu njen univerzalni dizajn, može se primeniti i za čišćenje drugih komponenti košnica od voska, propolisa i sl. Shodno navedenom, nožem za čišćenje matične rešteke je moguće moguće izvesti veoma efikasno i kvalitetno čišćenje, pri čemu nema bojazni da će se oštetiti površinska zaštita na samoj matičnoj rešetki. Nož za čišćenje matične rešetke ima ukupnu dužinu od 210mm, pri čemu je širina radnog dela za čišćenje 65mm. Radni deo noža je izrađen od prohroma (inox).

Stranica:1